İslam Səfərli irsi - Yaradıcılığı


 

Həyat və yaradıcılığı haqqında

 

1. Əlfi Qasımov “Şair ömrü” – “Azərbaycan” -№5, Bakı. Uşaqgəncnəşr. 1950-ci il /səh.122

2. İslam Səfərli “Göz həkimi” /M. Əzizbəyov adına Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Rəy: Adil Babayev – “Ədəbiyyat və İncəsənət”, 26 mart 1956-cı il, “Şərq qapısı” 11 may 1955-ci il.

3. Qulu Xəlilov “Pışıldaşın ləpələr” – “Azərbaycan” 1956-cı il.

4. İslam Səfərli “Həyat nəfəsi”. Rəy: Məmməd Rahim – “Ədəbiyyat və İncəsnət” 25 iyun 1960-cı il.

5. Qabil “El aşığının surəti” – “Ədəbiyyat və İncəsənət” 26 yanvar 1963-cü il

6. İslam Səfərli “Əsl xalq uğrunda” /Partiya və hökümət rəhbərlərinin 8 mart 1963-cü ildə Ədəbiyyat və İncəsənət xadimləri ilə görüşü haqqında - 6 aprel 1963-cü il

7. İslam Səfərli “Qoşa söyüd” /şeirlər - “Azərnəşr” 1965-ci il. Rəy: S. Şükürov  “Ədəbiyyat və İncəsənət” 1965-ci il, “Şərq qapısı” 1965-ci il.

8. C. Cəfərov “Azərnəşr” I cild, /səh. 329 1968-ci il.

9. İslam Səfərli “Qağayılar yorulanda” /şeirlər - “Azərnəşr” 1964-cü il. Rəy: M. Aydın “Ədəbiyyat və İncəsənət” 15 may 1965-ci il, “Azərbaycan gəncləri” 16 aprel 1965-ci il.

10. Mir Cəlal Paşayev, F. Xəlilov “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” – “Bakı” /səh 230, “Maarif” /səh 130 1972-ci il

11. Ə. Süleymanlı –Məqalələr- “Azərnəşr” Bakı. /səh. 355 1971-ci il.

12. İslam Səfərli “Yol ayrıcında” /Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur Rəy: Qulu Xəlilov “Ədəbiyyat və İncəsənət” 2 dekabr 1972-ci il, “Kommunist” 20 yanvar 1973-cü il, “Sovet kəndi” 9 yanvar 1973-cü il.

13. M. Xarçenko “Əsgərlərin sevimlisi” /Naxçıvanlı Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı şair İslam Səfərli haqqında “Ədəbiyyat və İncəsənət” 2 mart 1968-ci il.

14. F. Mehdi “Ənənə davam edir” /Şair İslam Səfərlinin yaradıcılıq gecəsi haqqında “Kommunist” 15 oktyabr 1968-ci il.

15. N. Gəncəli “Şair döyüşçü” /Sevimli şairimiz İslam  Səfərli haqqında - “Şərq qapısı” 1 mart 1970-ci il.

16. Ə. Ağayev “Həyat eşqi” /İslam Səfərlinin 50 illiyi - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 17 fevral 1973-cü il.

17. Ə. Mahmud “Gözəl nəğmələr şairi” /İslam Səfərlinin anadan olmasının 50 illiyi 24 fevral 1973-cü il.

18. Süleyman Rüstəm “Əsgər şair” – “Kommunist” 22 mart 1973-cü il.

19. T. Mütəllibov “Gül dəstəsi kimi” - /İslam Səfərlinin anadan olmasının 50 illiyi “Azərbaycan gəncləri” 24 mart 1973-cü il.

20. Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adı alması haqqında fərman – “Ədəbiyyat və İncəsənət” 24 mart 1973-cü il

22. Əlfi Qasımov “Sözlə dolu ürək” /İslam Səfərlinin 50 illiyi “Ədəbiyyat və İncəsənət” 24 mart 1973-cü  il.

23. Vaqif Səmədoğlu “Ömrümüzdən ötsə də neçə bahar, qış” /Şair İslam Səfərli ilə müsahibə - “Bakı” 14 aprel 1973-cü il.

25. H. İbrahimov “Şairlə yenə görüşdük” /Şair İslam Səfərli haqqında “Şərq qapısı” 18 noyabr 1973-cü il

26. “İslam Səfərli – Seçilmiş əsərləri” – “Azərnəşr” 1973-cü il. Res. Pənah Xəlilov “Şairin tövhələri” – “Ulduz” jurnalı №9, /səh. 56 1974-cü il, “Şərq qapısı” 6 fevral 1974-cü il.

27. S. Şükürov “Orta məktəbdə tarixi poemaların təhlili” – Bakı. “Maarif” 1974-cü il.

28. A. Zamanov “Otuz il əvvəl” /İslam Səfərlinin vaxtsız vəfatı - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 16 noyabr 1974-cü il.

29. Ə. Vəkil “Bu səfərin ədəbiyyat” /şeir - /İslam Səfərlinin əziz xatirəsinə 16 noyabr 1974-cü il.

30. “Dan ulduzu bir də mən” – “Gənclik” nəşriyyatı. Res: Afət Məmmədov “Şərq qapısı” 15 dekabr 1974-cü il.

31. F. Tağıyev “Açılmamış səhifələr” /Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı İslam Səfərli haqqında  “Azərbaycan müəllimi” 7 may 1976-cı il

32. Hidayət Səfərli “Vətən eşqi”ni vərəqlərkən /Böyük Vətən Müharibəsi illərində buraxılan “Vətən eşqi” qazetində şair-dramaturq İslam Səfərlinin müharibədə iştirakı və şeiri çap olunmuşdur “Ədəbiyyat və İncəsənət” 26 iyun 1976-cı il.

33. İslam Səfərli “Ağ şanı, qara şanı” – “Gənclik” nəşriyyatı 1976-cı il. Res: Əlyağa Kürçaylı “Azərbaycan” 10 /səh. 205-206 1976-cı il.

35. B. Nəbiyev “Böyük Vətən Müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” – Bakı. Elm. /səh 46-79 1977-ci il.

36. N. Rüstəmov “Ləpələrlə pıçıldaşan ürək” – “Ədəbiyyat və İncəsənət” 7 may 1977-ci il.

37. Ş. Həsənov “Əbədi beşik” / “Yazıçı” nəşriyyatı İslam Səfərlinin “Əbədi beşik” adlı kitabını çapdan buraxmışdır “Şərq qapısı” 2 sentyabr 1979-cu il.

38. A. Kəmərli “Nəğməkar şair” İslam Səfərli-60 – “Ədəbiyyat və İncəsənət” 2 fevral 1983-cü il.

39. Tofiq Bayram “Şairə ehtiram” /İslam Səfərlinin anadan olmasının 60 illiyi - “Kommunist” 12 fevral 1983-cü il.

40. A. Abbasov “Könüllərdə yaşayan sənətkar” İslam Səfərli-60 – “Ulduz” 1983-cü il.

41. Hidayət Səfərli “Şairin arxivindən” /İslam Səfərlinin 60 illiyi ilə əlqədar - “Bakı” 2 aprel 1983-cü il

42. K. Quliyev “Lirika, müasirlik və qəhrəman” – Bakı, Yazıçı /səh 132 1983-cü il.

43. Əlfi Qasımov “Əsgər paltarında” – İslam Səfərli haqqında. “Ədəbiyyat və İncəsənət” 22 mart 1985-ci il.

44. Y. Qarayev,  Ş. Salmanov “Poeziyanın kamilliyi” – Bakı. “Yazıçı” /səh 10 1985-ci il

45. E. Məmmədov “Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq” Bakı. “Yazıçı” /səh. 42 1985-ci il

46. M. Məmmədov “Poeziya yeni təfəkkür uğrunda” Bakı. “Yazıçı” /səh. 68 1990-cı il.

47. Əfqan Əsgərov “Bahar oğlu” – “Azərbaycan” 22 aprel 1993-cü il

48. 1993-2000-ci illərdə çap olunmuş məqalələr haqqında məlumat yoxdur.

49. M. Abbaslı “İslam Səfərli yaradıcılığı” Bakı. “Elm” 2000-ci il

50. V. Yusifli “Nəğmədən yovrulmuş poeziya” İslam Səfərli-80 “Xalq” 14 fevral 2003-cü il

51. Telman Mehdixanlı “Qonur gözlü şairə məhəbbətlə” İslam Səfərli-80 “Azərbaycan müəllimi” 14-20 fevral 2003-cü il

52. V. Yusifli “Yaşayan” İslam Səfərli-80 – “Azərbaycan” /səh. 140-144 2003-cü il

53. F. Xəlilzadə “Yurdunu vəsf edən şair” İslam Səfərli-80 “Azərbaycan” 2 fevral 2003-cü il

54. Əfqan Əsgərov “Ay zalım” İslam Səfərli-80 – “İqtisadiyyat” 21-27 fevral 2003-cü il.

55. E. Səfərli “İslam Səfərli zirvəsi” – “Mühakimə” 29 mart 2007-ci il

56. İslam Səfərlini yaradıcılığına həsr olunmuş sayt  www.safarli.page.tl

57. İslam Səfərlinin dramaturgiyasına həsr olunmuş rusca sayt www.dramaturq.page.tl

58. E. Səfərli “Anım” İslam Səfərlinin şəxsi saytından – “Mühakimə” 10 sentyabr 2008ci il

59. Vaqif Yusifli “Unudulmayan şair” – “Ədəbiyyat” qəzeti  8 fevral 2008-ci il

60. Abid Tahirli “Məmləkət duyğularına tərcüman” – Ədəbiyyat qəzeti 2008-ci il

61. Hidayət Səfərli “Qardaşımı xatırlarkən” – “Ədəbiyyat qəzeti 2008-ci il

62. Nəriman Həsənzadə “Nəğməkar şair ömrü” – “Şərq” 2008-ci il

 

 


adminlə əlaqə:
e-mail: elchinsafarli@bk.ru
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=