İslam Səfərli irsi - Yazıları


Mətbuatda çap olunmuş

şeir, oçerk və məqalələri

 

1. “Ordumuza ithaf” /şeir - “Şərq qapısı”  30 iyul 1941-ci il

2. “Naxçıvan gənclərinə məktub” - “Şərq qapısı” 29 yanvar 1942-ci il

3 “Məktub” – “Şərq qapısı” 24 avqust 1942-ci il

4. “Biz kəşfiyyata necə gedək” /oçerk - “Vətən eşqi” 22 dekabr 1943-cü il

5. “Bir ailənin üzvləri” /oçerk - “Vətən eşqi” 28 mart 1944-cü il

6. “Hörmətli şairimiz Süleyman Rüstəm!” /məktub – “Ədəbiyyat qəzeti” 24 oktyabr 1944-cü il

7. “Xamların birinci namizədi” /şeir - “Şərq qapısı” 4 yanvar 1946-cı il

8. “Sevinc müjdəsi” /şeir - “Şərq qapısı” 10 fevral 1949 –cu il

9. “Naxçıvan” (Naxçıvan MSSR-in 25 illiyi münasibətilə) /şeir - “Kommunist” 28 may 1949-cu il

10. “Bir dəstə açar”, “Qağayılar yorulanda”, “Tanış qız”, “Ala gözlü bir taksi var” /yeni şeirlər 14 mart 1961-ci il

11. “İnsan nəfəsi”, “Gəlin düşünür”, “Yaşıdlar”, “Durna qatarı” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 10 noyabr 1962-ci il

12. “Əsrin ürəyi” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 2 fevral 1963-cü il

13. “Sülh” /şeir - “Kommunist” 10 oktyabr 1963-cu il

14. “Təkərlər yollarda pıçıldayırdı” /şeir - “Azərbaycan gəncləri” 24 iyul 1964-cü il

15. “Meşəli sahillər” /şeir - “Kommunist” 9 avqust 1964-cü il

16. “Səngərsiz döyüş”, “Gəlin ağ bir qağayı”, “Xanəşin”, “İtirsən”, “Qağayı” /yeni şeirlər - “Kommunist” 14 iyun 1964-cü il

17. “Zirvə yolu” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 13 mart 1965-ci il

18. “Ekizlər yol ayrıcında” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 13 mart 1965-ci il

19. “Yetmiş il bir sinədə” /şeir - “Ədəbiyyar və incəsənət” 4 sentyabr 1965-ci il

20. “Lenin”, “Oktyabr” /şeir - “Sovet kəndi” 6 noyabr 1966-cı il

21. “Ərköyünlər”, “Ana düşünür” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 22 yanvar 1966

22. “Salam qurultaya” /şeir - “Azərbaycan gəncləri” 27 mart 1966-cı il

23. “Beşilliyin astanasında” /şeir - “Bakı” 11 aprel 1966-cı il

24. “May gözəllik rəmzidir” /şeir - “Bakı” 30 aprel 1966-cı il

25. “Səslər zivəsi” /şeir - “Kommunist” 16 may 1967-ci il

26. “Sən oxu, mən eşidim” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 6 may 1967-ci il

27. “Bahar hədiyyəsi” /şeir - “Kommunist” 30 aprel 1967-ci il

28. “Yeraltı görüş” /şeir - “Bakı” 31 dekabr 1967-ci il

29. “Günəşimizdir” /şeir - “Bakı” 22 aprel 1968-ci il

30. “Çiçək təranəsi” /şeir - “Elm və həyat” 1968-ci il

31. “Qəvvas”, “Payız meşəsi” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 24 avqust 1968-ci il

32. “Mənim adi günlərim”, “Payız meşəsi” /şeirlər -  “Şərq qapısı” 18 iyul 1968-ci il

33. “Mənim adi günlərim”, “Həsrət nəğməsi”, “İl yarası” /şeirlər - “Ulduz” 1968-ci il

34. “Mən”, “O adi qız deyil”, “Mən dənizəm”, “Adsız zirvə”, “Qədim şəhərim” /şeirlər - “Ulduz” 1969-cu il

35. “Üçüncü hərb istəmirik” /şeir - “Bakı” 8 may 1969-cu  il

36. “Yollara nur ələndi” /şeir - “Kommunist” 29 mart 1970-ci il

37. “Təki vətənlə görüş” /şeir - “Ulduz” 1970-ci il

38. “Heykəl” /şeir - “Azərbaycan” 1970-ci il

39. “Ermənistan” /şeir - “Azərbaycan” 1970-ci il

40. “Harayçın ollam”, “Qısanır” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 1970-ci il

41. “Avropa”nın keşiyində /şeir - “Bakı” 6 noyabr 1971-ci il

42. “Araz yadıma düşdü” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 6 fevral 1971-ci il

43. “Ağ xalatlı həkimlər”, “Harayçın ollam”, “Qısqanır” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 21 iyul 1973-cü il

44. “Qənd bala, nabat bala”, “Yol ayrıcında”, “Nə o dindi, nə mən” /şeirlər - “Bakı” 14 aprel 1973-cü il

45. “Mahnıyar könül”, “Sevgilim əsgər gedir”, “Sən tələb eləmə...”, “Sevərdim səni”, “Dilsiz dəqiqələr” /şeirlər - “Azərbaycan qadını” 1973-cü il

46. “Sən tələb eləmə...” /şeir - “Azərbaycan gəncləri” 28 mart 1974-cü il

47. “Dağıstan qız”, “Var olsun qələbə” /şeirlər - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 1 may 1975-ci il

48. “Oktyabr yarışı” /şeir - “Azərbaycan” 1975-ci il

50. “Onüçlər” /şeir - “Azərbaycan” 1978-ci il

51. “Ana dili”, “Şamxorum” /şeirlər - “Azərbaycan” 1983-cü il

52. “Qızıl dərə” /şeir - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 1983-cü il

53. “Abşeron”, “Səni”, “Neyləsin” /şeirləri “Ulduz” 1983-cü il

 

 

İslam Səfərlinin şeirləri Azərbaycan hüdudlarını aşmış xarici mətbu orqanlarda dərc olunmuş, geniş oxucu kütləsi qazanmışdır. Onun “Ana dili” şeiri 1958-ci ildə Türkiyə mətbu orqanında “Aziz okucular! Nazarımızdan gececek şeir Bakü-də yayımlanan “Azerbaycan” dərgisində 1958-ci il tarihli 7-ci sayında çıkmışdır. Memleket duyğularına tercüman olunduğu için aynen derc ediyoruz!” başlığı altında çap olunmuşdur.

 

Çap olunan poemaları

 

1. “Leylək əfsanəsi” /poema - “Azərbaycan” 1972-ci il

2. “Ələsgər” /poema - “Azərbaycan” 1962-ci il

3. “Ekizlər-ögəylər” /poema - “Azərbaycan” 1968-ci il

 

Çap olunan pyeslər

 

1. “Dar ağacı” /pyesdən bir parça - “Ədəbiyyat və İncəsənət” 5 mart 1966-cı il

2 “Ana ürəyi” /4 pərdə 6 şəkilli dram - “Azərbaycan” 1961-ci il

3. “Yol ayrıcında” /pyes - “Azərbaycan” 1973-cü il

 

Tamaşaya qoyulan pyeslər

 

“Göz həkimi” pyes – Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı və M. F. Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı

“Ana ürəyi” - M. F. Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı

“Yadigar” - Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı

“Yol ayrıcında” - Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı
Göz Həkimi (1985) – Televiziya tamaşası

 

 


adminlə əlaqə:
e-mail: elchinsafarli@bk.ru
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=